1. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , فاطمه موحدی پارسا , بختیار شعبانی ورکی , خسرو باقری نوع پرست , علی همت بناری , امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۷-۲۴
 2. بختیار شعبانی ورکی , محمد عبداللهی ارفع , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷-۳۷
 3. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی , زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۱-۴۵
 4. مجتبی همتی فر , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی , فلسفه تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۹۱-۱۱۳
 5. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد , فلسفه تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۱-۶۸
 6. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶
 7. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵۵-۸۷
 8. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسن نقی زاده , تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی , مهندسی فرهنگی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۲-۹۱
 9. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۹۳-۱۲۰
 10. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره) , رهیافت انقلاب اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۹۹-۱۱۸
 11. روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۹-۹۴
 12. ملیحه رجائی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بهروز مهرام , بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۳۸
 13. زهره نگهبان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی , عیار پژوهش در علوم انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 14. سمیه بهمن آبادی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 15. رضا محّمدی چابکی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۵-۹۱
 16. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵-۲۸
 17. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی , تفکر و کودک , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 18. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۵-۹۰
 19. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۷۵-۹۸
 20. بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۳۸
 21. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی , روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۱
 22. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روزیتا ابوترابی , ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۱۱-۲۳۴
 23. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن , آینه معرفت , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۲۱
 24. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۸۵-۱۰۲
 25. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن , انسان شناسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۷-۳۷
 26. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۸۵-۱۰۰
 27. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمود مهرمحمدي , رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۹-۶۳
 28. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی , جامعه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۴۷-۱۷۰